Vsa obvestila

Uradni rezultati glasovanja v okviru projekta Moja pobuda

datum: 19.06.2016
kategorija: Moja pobuda

Objavljamo uradne rezultate glasovanja v okviru projekta Moja pobuda - participativni proračun v Občini Ajdovščina.

Na območju 1: Ajdovščina – mesto
se v proračun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

 • projekt pod št. 4 z naslovom Ureditev soseske Ribnik (15.000 €, 227 točk),
 • projekt pod št. 1 z naslovom Pešpot med zidovi vrtov starega mestnega jedra (9.000 €, 167 točk),
 • projekt pod št. 9 z naslovom Ureditev pločnikov po Lavričevi cesti, Idrijski cesti in Polževi ulici (5.000 €, 153 točk),
 • projekt pod št. 5 z naslovom Označbe pohodnih, tekaških in kolesarskih poti (8.000 €, 131 točk),
 • projekt pod št. 10 z naslovom Ureditev klančine Na Livadi (6.000 €, 83 točk),
 • projekt pod št. 8 z naslovom Zasaditev javnega zeliščnega vrta (5.000 €, 75 točk),
 • projekt pod št. 6 z naslovom Ureditev javne površine v soseski Ulica Vena Pilona in Na Brajdi (6.800 €, 72 točk) in
 • projekt pod št. 3 z naslovom Ureditev prostora za umetniške skulpture (5.000 €, 49 točk) – v proračun se uvrsti, ker bi uvrstitev projekta št. 2, ki ima sicer več točk, presegla skupno vsoto 60.000 €, kolikor je največ namenjeno za vsako območje,

ne uvrstita pa se projekta:

 • projekt pod št. 2 z naslovom Asfalt in rešetke – Prešernova 10 (14.000 €, 63 točk) in
 • projekt pod št. 7 z naslovom Vodnik po pomoči in socialno-zdravstvenih storitvah za občane (6.300 €, 48 točk).

Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 59.800 €.

Na območju 2: Gora

se v proračun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

 • projekt pod št. 1 z naslovom Vzdrževanje kolesarske in pešpoti Podkraj – Col – Otlica – Predmeja, postavitev novih miz in klopi pred Otliškim oknom (5.000 €, 366 točk),
 • projekt pod št. 3 z naslovom Ureditev okolice športnega parka Lipov gaj (15.000 €, 311 točk),
 • projekt pod št. 6 z naslovom Naravoslovno plezalni park (23.800 €, 269 točk) in
 • projekt pod št. 5 z naslovom Ureditev okolice naravnih znamenitosti (5.000 €, 247 točk),

ne uvrstita pa se projekta:

 • projekt pod št. 4 z naslovom Parkirišče Pri hotelu (15.000 €, 243 točk) in
 • projekt pod št. 2 z naslovom Ureditev arheološkega parka Ad Pirum v Hrušici pri Podkraju (13.100 €, 238 točk).

Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 48.800 €.

Na območju 3: Vipavski griči

se v proračun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

 • projekt pod št. 9 z naslovom Nadgradnja krožne poti čez obronke Vipavskih gričev – Gaberje, Šmarje, Planina (15.000 €, 340 točk),
 • projekt pod št. 2 z naslovom Zaščitna ograja in ureditev poti (5.500 €, 222 točk),
 • projekt pod št. 8 z naslovom Prometna varnost vasi Gaberje (15.000 €, 182 točk),
 • projekt pod št. 3 z naslovom Ureditev vodnih virov (8.000 €, 174 točk),
 • projekt pod št. 4 z naslovom Spominska soba Matije Vertovca v Šmarjah (10.000 €, 162 točk) in
 • projekt pod št. 5 z naslovom Povežimo planino: ureditev pešpoti med novim naseljem in farovžem (5.700 €, 74 točk) – v proračun se uvrsti, ker bi uvrstitev projekta št. 1 ali projekta št. 6, ki imata sicer oba več točk, presegla skupno vsoto 60.000 €, kolikor je največ namenjeno za vsako območje,

ne uvrstijo pa se projekti:

 • projekt pod št. 1 z naslovom Informativna tabla za Planino v Dolenjah (8.000 €, 109 točk),
 • projekt pod št. 6 z naslovom Ureditev infrastrukture v Štrancarjih (12.000 €, 82 točk) in
 • projekt pod št. 7 z naslovom Ureditev okolice potomke najstarejše vinske trte (10.000 €, 65 točk).

Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 59.200 €.

Na območju 4: Dolina - vzhod

se v proračun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

 • projekt pod št. 4 z naslovom Igrala za zdravo in ustvarjalno otroštvo (14.900 €, 854 točk),
 • projekt pod št. 1 z naslovom Izgradnja igrišča za odbojko na mivki v Športnem parku Budanje (15.000 €, 701 točka),
 • projekt pod št. 3 z naslovom Ureditev rekreacijske površine v Športnem parku Martinše (14.700 €, 696 točk),
 • projekt pod št. 2 z naslovom Informacijska tabla za KS Lokavec (6.000 €, 571 točk) in
 • projekt pod št. 6 z naslovom Ureditev odvodnjavanja in zamenjava linijskih rešetk v vasi Žapuže (5.000 €, 244 točk) – v proračun se uvrsti, ker bi uvrstitev projekta št. 7, ki ima sicer več točk, presegla skupno vsoto 60.000 €, kolikor je največ namenjeno za vsako območje,

ne uvrstijo pa se projekti:

 • projekt pod št. 7 z naslovom Posodobitev dvorane KS Budanje (13.000 €, 531 točk),
 • projekt pod št. 5 z naslovom Izgradnja ekološkega otoka Kožmani (6.000 €, 143 točk) in
 • projekt pod št. 8 z naslovom Ureditev dostopne poti par. št. 2092 K.O. Šturje (12.000 €, 70 točk).

Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 55.600 €.

Na območju 5: Dolina - center

se v proračun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

 • projekt pod št. 3 z naslovom Odkrivamo poti okoli Vipavskega Križa (24.900 €, 739 točk),
 • projekt pod št. 4 z naslovom Ureditev prometno varnega dostopa in zunanja ureditev cerkve sv. Petra v Dobravljah (14.900 €, 734 točk),
 • projekt pod št. 2 z naslovom Oglasne table v Stomažu (5.000 €, 439 točk) in
 • projekt pod št. 5 z naslovom Turistično-zgodovinski vodnik: Stomaž in Skrilje (15.000 €, 330 točk),

ne uvrsti pa se projekt

 • projekt pod št. 1 z naslovom Peščeno balinišče v Velikih Žabljah (9.000 €, 290 točk).

Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 59.800 €.

Na območju 6: Dolina - zahod

se v proračun 2017 oz. 2018 uvrstijo naslednji projekti:

 • projekt pod št. 8 z naslovom Sončne stene sv. Pavla – učna pot za revitalizacijo naravne in kulturne dediščine (20.540 €, 658 točk),
 • projekt pod št. 5 z naslovom Izgradnja večnamenskega objekta ob športnem igrišču ter ureditev okolice (14.000 €, 360 točk),
 • projekt pod št. 9 z naslovom Rekreacijski park Črniče (15.000 €, 253 točk) in
 • projekt pod št. 3 z naslovom Križpot – kjer se na Ravnah srečajo poti (7.400 €, 242 točk),

ne uvrstijo pa se projekti:

 • projekt pod št. 1 z naslovom Ureditev prostora za odvzem vode iz vaškega izvira v Malovšah (15.000 €, 201 točka),
 • projekt pod št. 7 z naslovom Širitev ceste Črniče – Ravne (12.000 €, 192 točk),
 • projekt pod št. 11 z naslovom Iz preteklosti za prihodnost – stavbna dediščina vaških jeder Vipavske doline (24.000 €, 139 točk),
 • projekt pod št. 2 z naslovom Aktivni za zdravje – zunanji vadbeni prostor (8.000 €, 139 točk),
 • projekt pod št. 4 z naslovom Pozabljena naravna in naselbinska dediščina v Slejkih – zgodovina je življenjepis velikih ljudi (13.100 €, 126 točk),
 • projekt pod št. 6 z naslovom Ureditev javnega prireditvenega prostora Črniče – Ravne – idejni projekt (5.000 €, 48 točk) in
 • projekt pod št. 10 z naslovom Projektna in investicijska dokumentacija za ureditev ceste Črniče – Ravne (6.000 €, 30 točk).

Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 56.940 €.