Vsa obvestila

Na območju Dolina – zahod si želijo več obsežnejših infrastrukturnih projektov

datum: 13.05.2016
kategorija: Moja pobuda

Na delavnici, ki se je je udeležilo več kot 30 občank in občanov, razprava ni potekala le o participativnem proračunu ampak tudi o drugih, obsežnejših pobudah krajanov.

Na delavnici, ki se je je udeležilo več kot 30 občank in občanov, razprava ni potekala le o participativnem proračunu ampak tudi o drugih, obsežnejših pobudah krajanov.

Območje Dolina – zahod združuje 6 krajevnih skupnosti: Črniče, Gojače – Malovče, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje – Potoče. Delavnica v okviru projekta participativnega proračuna pa je za to območje v sredo, 11. maja, potekala v Selu.

Glavnina pobud, izraženih na delavnici, se je nanašala na ureditev prostora in infrastrukturo. Predlagane pa so bile tudi pobude, povezane z dediščino, varnostjo, okoljem, skupnostjo in športom.

Občanke in občani so na delavnici izrazili tudi več pobud, ki po finančnih merilih presegajo okvire participativnega proračuna. Z županom se že dogovarjajo o dodatnih srečanjih na to temo.