Vse novice

Vabilo na 3. in 4. javno razpravo

datum: 18.01.2017
kategorija: Celostna prometna strategija občine Ajdovščina

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

 V občini Ajdovščina so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.   

Na podlagi izvedenih javnih razprav, delavnic, intervjujev in anket smo oblikovali temelje za skupno vizijo razvoja prometa v občini, na  zadnjih dveh javnih razpravah pa si želimo skupaj z vami vizijo potrditi ter izbrati ukrepe, s katerimi jo bomo uresničevali.

Z nami bo tudi ilustrator Matija Kete, ki bo vizijo na inovativen in zabaven način prenesel na papir.  

Pridružite se nam v  sredo,  25. januarja 2017, ob 17. uri na Ljudski univerzi Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina.  

Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti v Ajdovščini!