Vse novice

Pripravljen osnutek vizije CPS za Občino Ajdovščina

datum: 19.12.2016
kategorija: Celostna prometna strategija občine Ajdovščina

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

 

v občini Ajdovščina so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.

Na podlagi izvedenih javnih razprav, delavnic, intervjujev in anket smo oblikovali temelje za skupno vizijo razvoja prometa v občini. Vabljeni k branju osnutka vizije CPS Ajdovščina ter k posredovanju vaših mnenj. Pošiljamo vam povezavo na vprašalnik, s katerim bomo z vašo pomočjo ovrednotili strateške cilje in oblikovano vizijo.

Z objavo osnutka vizije odpiramo 3. javno razpravo. Vaša mnenja nam lahko posredujete na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si.

Osnutek vizije občine Ajdovščina

Občina Ajdovščina bo nadaljnji razvoj prometa načrtovala celovito in usklajeno, na temeljih obstoječega stanja in prepoznanih potencialov, za dosego večje kakovosti življenja.

Prizadevala si bo za urejanje prijetnih javnih prostorov po meri človeka, pri čemer bo v prvi vrsti zagotavljala dobre pogoje za vse občane, predvsem za ranljive skupine.

Velik poudarek bo na urejanju peš in kolesarskih poti, ki bodo povezale zaledje s središčem občine, kjer bo v prihodnosti več javnih prostorov, namenjenih srečevanju in druženju, ter več površin, namenjenih le pešcem in kolesarjem.

Občina si bo ob tem prizadevala tudi za urejanje tranzitnega in dostavnega prometa, da bo ta čim manj moteč za lokalne prebivalce.

Kot ena izmed občin severne primorske regije bo spodbujala in sodelovala v razvoju javnega potniškega prometa, s čimer bo okrepila tudi svojo prepoznavnost in dostopnost.

Vprašalnik:

https://www.1ka.si/a/111662

 

 UdeleženciUdeleženci

 Udeleženci