Jane's Walk v Ajdovščini

 Pripravljavci CPS Ajdovščina (LUZ, d.d. in RRA LUR) so v sklopu izdelave mobilnostnega načrta za območje Kastre organizirali urbani sprehod »Jane's Walk«, namenjen sproščenemu in neformalnemu druženju prebivalcev ožjega območja Kastre ter pogovoru o trenutni in prometni ureditvi območja, predvsem z možnostmi za pešačenje.   

V Sloveniji pod imenom Jane's Walk že od  leta 2011 s podporo Inštituta za Politike prostora potekajo tovrstni urbani sprehodi, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih ter poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Včerajšnji sprehod v Ajdovščini je bil organiziran v sklopu priprave mobilnostnega načrta za območje Kastre ob načrtovani prenovi območja.

Sprehod je potekal v sproščenem vzdušju. Udeleženci so izkazali naklonjenost načrtovani prenovi in spremembam Lavričevega trga ter širšega območja. Umikanje motornega prometa bo po njihovem mnenju med drugim povečalo varnost in mladim ponudilo več prostora za druženje. Po prenovi je treba poskrbeti za možnost dostopa do individualnih hiš, kar naj bi bilo zagotovljeno z dovolilnicami, parkiranje na trgu za stanovalce območja pa ne bo več mogoče. Udeleženci so izrazili odobravanje nad ureditvijo parkirišča in poti ob Hublju ter poudarili pomen urejanja pešpoti, zlasti ob vodotokih.