Županov koledar

Dogodek: Podpis pogodbe Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti

Datum: 07.01.2020
Ura: 14:00

Kraj: Občina Renče - Vogrsko
Lokacija: poslovni objekt na pregradi Vogršček

Organizator: Občina Ajdovščina

 Župan Tadej Beočanin se bo udeležil dogodka ob podpisu pogodbe Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti med naročnikom Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, sofinancerjem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodilnim partnerjem izvajalca del Kolektor CPG d. o. o. Na slavnostnem dogodku bosta prisotna tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.