Odgovori na pogosta vprašanja

Brezplačno energetsko svetovanje za občane
Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE) vam bo v pomoč, kako svoj denar pravilno in učinkovito uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav.
Znižano plačilo za programe vrtca, subvencija najemnine za neprofitna stanovanja, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
Od uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 – v nadaljevanju ZUPJS) s 1.1.2012 občine niso več pristojne za odločanje o naslednjih pravicah:
-     znižanem plačilu za programe vrtca,
-     subvencionirani najemnini za neprofitna stanovanja in
-     pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vlogo za uveljavljanje naštetih plačil in subvencij za leto 2012 lahko oddate na Centru za socialno delo Ajdovščina. 
 
Kam oddati klavnične odpadke?
Občini Ajdovščina in Vipava sta skupaj s Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina ter koncesionarjem, družbo KOTO d.o.o., uredili prevzem klavničnih odpadkov iz domačega zakola - proizvodnje živil za lastno uporabo. Od novembra 2013 lahko občani klavnične odpadke (kože, čreva, kosti…) brezplačno oddate v Zbirnem centru pod Dolgo Poljano.
Kam s kosovnim odpadom?
V naši občini kosovne odpadke odlagamo na odlagališče pod Dolgo Poljano. Če se vam je nabralo kosovnih odpadkov, pokličite Komunalno stanovanjsko družbo Ajdovščina, do dva kubična metra kosovnih odpadkov vam enkrat v letu odpeljejo izpred vaših vrat brez doplačila.
Lobiranje - kako se pravilno odzvati
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z nevladno organizacijo Transparency International pripravilo letak "Lobiranje - kako se pravilno odzvati", ki predstavlja vodnik ravnanja za funkcionarje in javne uslužbence v primeru lobiranja. Nastal je tudi kratek animiran film "Kdo vpliva? Imaš pravico vedeti".