Obeta se opremljanje še dveh poslovnih con

datum: 14.09.2020
kategorija: Novice

Poslovne cone v mestu Ajdovščina se širijo.

Poslovne cone po mestu so v večini polne. Komunalno je opremljenih skoraj 60 hektarjev območij, na katerih je svoj prostor našlo več kot 40 poslovnih objektov. V mestu se je odprlo že več kot 1000 delovnih mest – z odprtjem še dveh območij, Pod Fructalom in V Mircah , pa si obetamo še 100 dodatnih mest več.

Pred kratkim se je zaključilo s komunalnim opremljanjem poslovne cone Pod železnico 3, tam se načrtuje odprtje več kot 60 novih delovnih mest, predvsem v proizvodno-storitvenih dejavnostih. V načrtu je odpiranje še dveh območij poslovnih con, in sicer poslovne cone Mirce in pa cone Pod Fructalom. V Mircah je moč najti še nekaj prostega prostora za bodoče investitorje, medtem ko je poslovna cona Pod Fructalom že oddana dvema končnima investitorjema. Skupno poslovni coni zaobjemata 2,5 ha prostora, celotna vrednost investicije urejanja obeh znaša 1,2 milijona evrov, od tega si Občina skoraj milijon (0,9) evrov sredstev nadeja iz razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za vstop v poslovno con Pod Fructalom je predvidena gradnja krožišča, v Mircah pa gradnja vmesne ceste. Na obeh območjih je predvidenih 5 novih gospodarskih subjektov, v katerih bo 100 delovnih mest. Trenutno sta obe coni v zaključni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sočasno z urejanjem poslovnih con po mestu poteka tudi projektiranje poslovne cone Črniče, ki zaobjema do 30.000 m2, v slednjem si obetamo še dodatnih 100 delovnih mest.