Sprejeti sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 22.07.2020
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 2. julija 2020, v Dvorani prve slovenske vlade Ajdovščina.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje ter potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 3. korespondenčne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

- Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Otlica;

- Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Col;

4. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020;

5. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina;

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini Lipa – seznanitev;

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini – seznanitev;

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini – seznanitev;

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza;

10. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11. Sklepi o odvzemu oz. pridobitvi statusa javno dobro.