Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Vrtovin

datum: 21.07.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Vrtovin, na območju nekdanje javne poti, ki ni več v uporabi, saj je bila za ta namen urejena druga javna pot.

 Odločba o odvzemu statusa javno dobro v Vrtovinu