Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina

datum: 16.07.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004513/2020-W01, z dne 16. 7. 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 30. 7. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 27. 7. 2020, do 12.  ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

ESPD

Naročnik ponudnike obvešča o popravku projektne naloge, objavljenem pod JN004513/2020-K01, z dne 21. 7. 2020.

Popravek projektne naloge

Obrazca - Predračun in zahteva za neposredno plačilo