Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 1)

datum: 01.06.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila Arheološko najdišče Castra - celovita obnova stolpa 8 (sklop 1).

Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 1) je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN003422/2020-W01, z dne 1. 6. 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 15. 6. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portajal javnih naročil, do 8. 6. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi del

PZI načrti

Kulturnovarstveno soglasje

ESPD

Tehnično poročilo

Naročnik ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb do 19. 6. 2020, do 9. ure, kot izhaja iz obvestila o spremembi, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. JN003422/2020-K01, z dne 12. 6. 2020. Zato objavljamo popravek dokumentacije JN ter istočasno tudi popravek popisov, kjer so popravki označeni z rdečo barvo.

Popravek Dokumentacije JN

Popravek popisov