Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 03.04.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnine parc. št. 1789/2, parc. št. 1789/8, parc. št. 1914/54 ter parc. št. 1914/48, vse k.o. 2392 Ajdovščina (459 m2), na območju OC MIRCE in sočasno pridobila nepremičnine  parc. št. 1914/51, parc. št. 1914/52, parc. št. 1789/5, parc. št. 1824/9, parc. št. 1824/10 ter parc. št. 1789/11, vse k.o. 2392 Ajdovščina, skupaj (459 m2), na območju OC MIRCE.

Vrednost vseh nepremičnin Občina in interesent ocenjujeta kot enakovredne (40 €/m2).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinskih nepremičnin lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, ki jih Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 v času uradnih ur na Tinkaro Lampret Fakuč.

 

Tadej Beočanin,

župan 

 

Namera 

Grafični prikaz menjave