Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 24.01.2020
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/2019) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani meri.

 Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0%;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 50.000 eur

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 40.000 eur

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 750.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je najniž ja kreditna masa 300.000 eur

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba 10 let

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2020

6. stroški odobritve: do 75 € ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

b. krediti za investicije v kmetijstvu

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0%;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 5.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 10.000 eur

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je kreditna masa 75.000 eur;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je kreditna masa 75.000 eur

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba 10 let

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2020

6. stroški odobritve: do 75€ ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do 7. 2. 2020.

Z bankami, ki bodo oddale izjave bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu.

Občina Ajdovščina

Povabilo k sodelovanju