Občani zainteresirani za urejanje prostora

datum: 09.01.2020
kategorija: Novice

Obe javni obravnavi izhodišč za pripravo predlogov prostorskih načrtov za stanovanjsko gradnjo – za območje zaselka Strane na Planini in za območje stanovanjske soseske Lipa v Ajdovščini – ki sta potekali v tem tednu, sta bili dobro obiskani. Občanke in občani so podali konstruktivne predloge.

Zgodba načrtovanja zaselka Strane je precej dolga. Po novem predlogu izhodišč občinskega podrobnega prostorskega načrta je na območju načrtovana gradnja individualnih hiš. Prisotni na javni obravnavi so izpostavili predvsem problematiko komunalne ureditve. Na javni obravnavi izhodišč za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini so občani pozdravili urejanje 2 hektarjev zanemarjenih površin v središču mesta. Opozorili pa so med drugim na gostoto poselitve in urejanje prometa na ožjem in širšem območju (ulica Quiliano, most čez Lokavšček pri Lipi, parkirišča tudi za bližnje sodišče …).

Javni obravnavi izhodišč sta bili prvi korak v postopku sprejemanja Občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obe območji. Nato bosta izdelana bolj natančna predloga obeh dokumentov ter ponovno dana javnosti v obravnavo. Želja je, da bi bila oba dokumenta sprejeta do jeseni.