Skupna medobčinska uprava

datum: 11.11.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina namerava z Mestno občino Gorica in Občino Brda ustanoviti novo medobčinsko upravo. Odlok o njeni ustanovitvi so prvič obravnavali na seji občinskega sveta, posebnih vsebinskih zadržkov ni bilo. O njeni ustanovitvi bodo odločali na skupni seji v drugi obravnavi.

Po izstopu Občine Ajdovščina iz Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina so svetniki na pretekli seji odločali o odloku ustanovitve nove medobčinske uprave z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda. Naloga vseh treh občin bo izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. V novo medobčinsko upravo se bodo izvedle premestitve, Občina Ajdovščina bo v skupno upravo prezaposlila enega inšpektorja in predvidoma enega redarja. Nova medobčinska uprava bo s sprejetjem odloka začela delovati z novim letom. O odloku bodo v drugi obravnavi odločali na skupni seji svetov. »Kakovost storitve redarske službe in inšpektorata je na prvem mestu in verjamem, da bomo s skupno medobčinsko upravo uspešno sodelovati in zagotavljali raven storitev, ki si jo na območju naše občine želimo,« je o pristopu povedal župan Tadej Beočanin.