Na seji o vzdrževanju cest

datum: 08.11.2019
kategorija: Novice

Informacije in pobude so se na včerajšnji seji Občinskega sveta med drugim navezovala na urejanje cest in nevarnih odsekov za povečanje prometne varnosti. Svetniki so podali kar nekaj predlogov, kjer bi bila potrebna sanacija in se seznanili s Planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnja štiri leta.

Prva točka dnevnega reda je na včerajšnji seji prinesla kar nekaj pobud, s katerimi so svetnice in svetniki opozorili na ceste, ki bi bile potrebne temeljite prenove, obenem pa izpostavili nepregledne odseke cestišč. Veliko nevarnost v jesenskih mesecih na cestah predstavlja tudi divjad, ki ob prečkanju ceste povzroča vse več trkov. Tako je na včerajšnjem svetu prišla pobuda, da bi za preprečevanje naleta divjadi uvedli modre odsevnike za povečanje prometne varnosti, ki divjadi zaradi navidezne svetlobne ovire preprečujejo prehod.

K izboljšanju stanja cestišč bo vsaj delno pripomogel predlog Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020–2024, ki so ga svetniki včeraj soglasno sprejeli in bili enotni, da je gradivo, ki ga je pripravil geodet iz KSD Ajdovščina, temeljito in izčrpno. Dokument je pripravljen na podlagi natančne analize posameznih cestišč in bo objavljen na spletnem portalu iObčina, kjer bo mogoče spremljati tudi napredek sanacije cest. Gre za prvi tovrstni interaktivni zemljevid pri nas. Glede na vir sredstev, ki so na voljo, so izbrani trije glavni kriteriji, na podlagi katerih so določili izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del na najbolj kritičnih območjih. O sanaciji posameznih cest bo tako odločalo stanje cestišča, ali po cesti potekajo šolski prevozi in pa kakšna je prometna frekvenca na odseku.