Odločba o prenehanju javnega dobra v k. o. Črniče

datum: 01.07.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o prenehanju javnega dobra v k. o. Črniče, na nepremičninah, ki sta nastali s parcelacijo večje nepremičnine, po kateri je potekala cesta. S parcelacijo se je oddvojila površina, ki dejansko ne predstavlja trase ceste (javnega dobra), pač pa v naravi dejansko predstavlja del dvorišča oziroma vrta neposredno ob stanovanjskih hišah.

 Odločba o prenehanju javnega dobra v k. o. Črniče