Odločba - vzpostavitev statusa javnega dobra na več nepremičninah

datum: 10.06.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo, s katero vzpostavlja status javnega dobra na več nepremičninah v k. o. Šturje, Skrilje, Šmarje in Lokavec.

 Gre za nepremičnine, ki so v naravi deli javnih cest - kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti ter so kot take v splošni rabi. 

Odločba - vzpostavitev javnega dobra