40 let povezani

datum: 03.06.2019
kategorija: Novice

Foto Samo Trebižan

Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina je v petek zvečer slovesno obeležila 40. obletnico. Župan Tadej Beočanin je ob tej priložnosti predsedniku Davidu Pizzoniju izročil jubilejno priznanje, zbornica pa je županu podelila priznanje za podporo gospodarstvu.

Ajdovščina se ponaša z izredno bogato industrijsko-obrtno dediščino, ki zadnjih pet stoletij, ko so ob Hublju zaropotali prvi obrtno-industrijski obrati, neprenehoma raste in se razvija. Nuja po samopomoči obrtnikov in podjetnikov je pred 140 leti botrovala ustanovitvi Rokodelskega podpornega društva Ajdovščina – Šturje, razvoj, ki je terjal nova znanja, pa ustanovitvi Obrtno nadaljevalne šole leta 1910.  Pomemben mejnik v zgodovini obrtništva in podjetništva Vipavske doline pa je ustanovitev Obrtnega združenja Ajdovščina leta 1979. Predsednik Obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina, David Pizzoni, je izrazil hvaležnost in spoštovanje vsem, ki so pomagali pri ustanavljanju združenja, ter ponos, da se je zbornica vsa ta štiri desetletja razvija in postala prepoznavna podporna organizacija v lokalnem in širšem okolju, z najrazličnejšim naborom storitev za člane in v današnjem času tudi skrbnim odnosom do podjetništva med mladimi. Uspešno pa je krmarila tudi skozi prelomne dogodke. Tako je Pizzoni poudaril, da je ob prehodu na prostovoljno članstvo prav ajdovska zbornica izgubila najmanj članov in je danes po številu članov peta največja zbornica v Sloveniji. Pozdravil je tudi sodelovanje in pomoč obeh občin pri razvoju gospodarstva v dolini: »V zadnjih desetih letih je bilo podeljenih več kot devet milionov evrov kreditov, kar pomeni najmanj 18 milionov evrov investicij v gospodarstvo. Pri vseh ukrepih naša zbornica aktivno sodeluje in naše sodelovanje z obema občinama lahko označim kot odlično. Občina Ajdovščina je na področju podpore gospodarstvu naredila še korak naprej in s komunalnim opremljanjem novih poslovnih con ter spodbujanjem investicij resnično pripomogla k povečani aktivnosti pri gradnji novih proizvodnih Foto Samo Trebižan zmogljivosti.« Župan Tadej Beočanin je v svojem nagovoru poudaril pomembno vlogo zbornice v gospodarskem razvoju občine: »Po zlomu paradnih konjev v občini so prav obrtniki, mikro in mali podjetniki, ohranjali gospodarsko sliko občine pri življenju, zbornica pa jim je nudila trdno oporo.« Občina v zadnjih letih aktivno pomaga pri krepitvi podjetniške in obrtne dejavnosti in odpiranju novih delovnih mest: »Tako lahko danes postrežem z informacijo, da se je v občini v tem času odprlo kar 1.300 novih delovnih mest in smo že blizu številki iz najboljših časov ajdovskega gospodarstva, pri čemer so to delovna mesta z bistveno višjo dodano vrednostjo.« Župan je za ohranjanje obrtne tradicije in razvoj podjetniške in obrtne dejavnosti Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina izročil Jubilejno priznanje. Predsednik zbornice David Pizzoni pa je županu izročil priznanje zbornice za podporo gospodarstvu.

 

Za govorniški oder je v imenu predsednika Državnega sveta RS Alojza Kovšce stopil državni svetnik Mitja Gorenšček, ki je poudaril, da bo Državni svet obrtnikom stal ob strani pri uveljavljanju njihovih zahtev na Vladi RS. Branko Meh, predsednik Obrtne zbornice Slovenije, ki letos beleži že 50 let obstoja, pa je poudaril pomen ohranitve zborničnega sistema takšnega kot je, ki torej ščiti obrtnike predvsem pred politiko. Območna zbornica je ob tej priložnosti prejela Zlati pečat, najvišje priznanje, ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Priznanje nacionalnega združenja za aktivno delovanje v obrtno-zborničnem sistemu pa sta prejela tudi Bogdan Semenič – srebrni ključ in David Pizzoni - bronasti ključ.  

Prireditev ob 40-obletnici je bila priložnost še za podelitev jubilejnih priznanj članom – obrtnikom in podjetnikom, priznanja pa so prejeli tudi člani prvega upravnega odbora OOZ Ajdovščina.