Uvodno srečanje partnerjev projekta CROSSIT SAFER

datum: 28.04.2019
kategorija: Novice

V Vidmu (ITA) je 20. februarja 2019 potekalo uvodno srečanje projekta CROSSIT SAFER (Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo), v sklopu čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020.

V projekt je vključenih devet projektnih partnerjev (Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, Občina Ajdovščina, Gasilska zveza Slovenije, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Civilna zaščita Dežele Veneto, Univerza v Padovi, Mestna občina Benetke in Občina Postojna) ter pridruženi partnerji (Centralna direkcija za agroživilske, gozdne in ribolovne vire, Služba za gozdarstvo in gozdno stražo Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine; Civilna zaščita Republike Slovenije; Državna gasilska služba, Direkcija za deželo Furlanijo-Julijsko krajino; Državna gasilska služba, Medregionalna direkcija za deželi Veneto in Trentinsko-Zgornje Poadižje/ Južna Tirolska; GRC Gasilsko reševalni center Ajdovščina in Prostovoljno gasilsko društvo Postojna). Vodilni partner projekta, Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, je gostil projektne in pridružene partnerje iz Italije in Slovenije na prvem uvodnem srečanju, v dvorani Auditorium Antonio Comelli v Vidmu.

crossitSplošni cilj projekta CROSSIT SAFER je okrepiti zmogljivosti čezmejnega institucionalnega sodelovanja na področju civilne zaščite in spodbuditi razvoj skupnih rešitev za izredne dogodke. Poseben poudarek je na harmonizaciji ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupnih čezmejnih standardnih operativnih postopkih ukrepanja in upravičencih, vključenih v skupne programe usposabljanja na področju civilne zaščite. Neposredno korist bodo od takega metodološkega pristopa imeli vsi sodelujoči projektni partnerji, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na področju civilne zaščite in celotno prebivalstvo programskega območja.

Na začetku srečanja so se vsi projektni in pridruženi partnerji najprej predstavili. V drugi polovici srečanja pa je pogovor tekel o posameznih delovnih sklopih ter njihovi uspešni izvedbi znotraj že vnaprej določenih časovnih okvirjev. Srečanje zgolj projektnih partnerjev je potekalo konec marca v Novi Gorici, na sedežu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica, kjer smo se dogovorili o nadaljnjem delu glede usklajevanja protokolov na obeh straneh meje. 19. junija 2019 bo Občina Ajdovščina organizirala drugo srečanje tako projektnih kot tudi pridruženih partnerjev.

* Projekt sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.