Odločba o prenehanju javnega dobra v k. o. Ajdovščina

datum: 12.03.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o prenehanju javnega dobra v k. o. Ajdovščina, na nepremičnini, ki po parcelaciji v enem delu ostaja javna cesta, v drugem delu pa je dejansko dovoz k stanovanjskemu objektu, nekdanje izogibališče, ki pa ni več aktualno, saj je cesta že vrsto let enosmerna. S parcelacijo se je ti dve površini ločilo, površina, ki ne služi več javnemu namenu je tako namenjena prodaji.

 Odločba o prenehanju javnega dobra v k. o. Ajdovščina