Odločba o vzpostavitvi javnega dobra

datum: 12.03.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Črniče, k. o. Selo, k. o. Šturje in k. o. Ajdovščina, na nepremičninah, ki so v naravi deli javnih cest - kategoriziranih lokalnih cest, javnih poti in zelenic ter so kot take v splošni rabi.

 Odločba o vzpostavitvi javnega dobra