Odločba o odvzemu in vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina

datum: 27.11.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o odvzemu in vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina, na območju obrtne cone Mirce.

 Odločba o odvzemu in vzpostavitvi javnega dobra