Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 22.10.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več kosov rabljenih prenosnih računalnikov.

 Številka: 478-93/2018

Datum: 22.10.2018

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo več kosov rabljenih prenosnih računalnikov, ki so navedeni v nadaljevanju. Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani Občine Ajdovščina 20 dni, in sicer od 22. 10. 2018 do vključno 12. 11. 2018.

1. ŠEST KOSOV PRENOSNIH RAČUNALNIKOV OZNAČENIH S ŠTEVILKAMI: 6379, 6371, 6366, 6365, 6363, 6360.  

ZNAMKA: 15.6""" DELL LATITUDE 3550; i3-4005U, 4G

LETO IZDELAVE: 2015

PROCESOR: Intel Core i3-4005U (1.70 GHz, 3M Cache)

ZASLON: 15.6"""  HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit

MODEL GRAFIČNE KARTICE: Intel HD Graphics 4400

POMNILNIK: 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory

TRDI DISK: 128GB SSD

OPERACIJSKI SISTEM: Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit-D

IZKLICNA CENA: 100 EUR

Prenosni računalniki so v uporabi in ogled ni mogoč.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake prenosnih računalnikov.

Vse stroške v zvezi z prenosnimi računalniki, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP PRENOSNIH RAČUNALNIKOV:

Prenosni računalniki se bodo prodali najugodnejšemu ponudniku.

NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Za vsak posamezen prenosni računalnik  oddate ponudbo na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP PRENOSNEGA RAČUNALNIKA, ki je priložen v priponki te objave in vsebuje: številko računalnika, podatke o ponudniku, ponujeno ceno in izjavo, da se ponudni strinja s pogoji prodaje, datum in podpis ponudnika. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP PRENOSNEGA RAČUNALNIKA«

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 12. 11. 2018 do 12. ure.

Če bi radi oddali ponudbe za več prenosnih računalnikov, morajo ponudbe biti v ločenih kuvertah na način, kot je navedeno zgoraj.

Odpiranje ponudb bo dne 12. 11. 2018 ob 13. uri in se bo izvedlo v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za isti računalnik, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bo pisno obveščen, do kdaj naj poda novo ponudbo.  

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj in pravico, da postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo občina k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti računalnik v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo dobite v času uradnih ur pri Martini Ferjančič, na telefonu 05 36 59 134 ali na mail martina.ferjancic@ajdovscina.si

Priloga:

-          obrazec ponudba za odkup prenosnega računalnika

Objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si., dne 22. 10. 2018, v rubriki Druge javne objave. 

Direktorica

Mojca Remškar Planinc, l. r.