Ponovitev javnega naročila: Nabava vozila SUV

datum: 05.09.2018
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nabava vozila SUV

Javno naročilo Nabava vozila SUV je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN006110/2018-W01, z dne 5. 9. 2018.

Naročilo je sofinancirano s sredstvi državnega proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Rok za oddajo ponudbe je do 19. 9. 2018, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 14. 9. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci Word

ESPD

 Naročnik objavlja spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, JN006110/2018-K01.

Dokumentacija JN - sprememba 14. 9. 2018

Popravek obrazcev