Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina

datum: 07.08.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina, po ugotovitvi, da so na obravnavanem območju nepozidana zemljišča, na katerih se ne izvaja splošna raba, predvidena z zakonom.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina