Javno naročilo: Nakup vozila

datum: 24.07.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup vozila.

Javno naročilo Nakup vozila je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN005114/2018-W01, z dne 24. 7. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 3. 8. 2018, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 31. 7. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci Word

ESPD