Namera za sklenitev neposredne pogodbe o začasni uporabi nepremičnine v k. o. Ajdovščina

datum: 05.04.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o začasni uporabi nepremičnine v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v začasno uporabo del nepremičnine parc. št. 1275/16 in parc. št. 1275/10 obe k.o. Ajdovščina, v skupni površini 1.989,20 m2, za namen začasne postavitve gradbenega odra za potrebe sanacije fasade.

Uporabnina bo določena skladno z določbami Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo. Pogodbeno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mesečni zakup.

Pogodbeno razmerje za začasno uporabo se bo sklenilo za obdobje od 9. 4. 2018 do 6. 7. 2018.

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba o začasni uporabi bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3502-28/2018

Namera