Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. pLANINA

datum: 16.03.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Planina.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v zakup zainteresiranemu zakupniku del nepremičnine parc. št. 3143 k.o. Planina, v izmeri 50,00 m².

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas. Odpovedni rok je 3 mesece.

Letna zakupnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v zakup (Uradni list RS št. 31/08). 

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-19/2018

Datum:   16. 3. 2018   

Namera z grafično prilogo