Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 23.02.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v zakup parc. št. 1311/2 k.o. Ajdovščina, v velikosti 333 m2, za vrt.

Mesečna zakupnina bo določena skladno z določbami Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo. Zakupno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mesečni zakup.

Zakupno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas, z odpovednim rokom 3 mesecev, brez navajanja razlogov odpovedi.

Rok za priglasitev interesentov za zakup je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Zakupna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-3/2018

Datum:   22. 2. 2018         

Namera