Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 31.01.2018
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/2016, 38/2017, 55/2017 in 74/2017) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

 Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je višina subvencije 50.000 evrpv;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je višina subvencije 37.000 evrov. 

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 753.000 evrov;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je najnižja kreditna masa 280.000 evrov. 

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evro je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je odplačilna doba 10 let. 

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2018. 

6. stroški odobritve: do 75 evrov, ne glede na višini kredita. 

7. stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

b. krediti za investicije v kmetijstvu

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je višina subvencije 10.000 evrov;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je višina subvencije 5.000 evrov. 

3. najnižja kreditna masa:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je kreditna masa 145.000 evrov; 

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je kreditna masa 35.000 evrov. 

4. odplačilna doba:

- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let;

- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je odplačilna doba 10 let. 

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2018

6. stroški odobritve: do 75 evrov, ne glede na višini kredita. 

7. stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi priloženega povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti, s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov«, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 13. 2. 2018. Z bankami, ki bodo oddale izjave, bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu.

Občina Ajdovščina

Povabilo k sodelovanju z izjavo in vzorci pogodb