Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Stomaž

datum: 18.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Stomaž.

Številka: 35024-4/2018-2

Datum: 18. 1. 2018

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 1340 k.o. 2382 Stomaž:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje mešane meteorne kanalizacije v dolžini 3,87 m, širini 1 m in površini 3,87 m2;

-       služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja napušča v dolžini 11,65 m, širini 0,5 m in površini 6,825 m2

-       služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja napušča v dolžini 3,87 m, širini 0,1 m in površini 0,387 m2

na parceli št. 1344 k.o. 2382 Stomaž:

-       služnostna pravica postavitve, obnove in vzdrževanja vodovoda dolžini 2,75 m, širini 1 m in površini 2,75 m2

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. *80 k.o. 2382 Stomaž.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo