Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Stomaž

datum: 18.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Stomaž.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v zakup parc. št. 1177/3 k.o. Stomaž, v velikosti 4.252 m2, za potrebe paše živine.

Mesečna zakupnina bo določena skladno z določbami Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo. Zakupno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mesečni zakup.

Zakupno razmerje se bo sklenilo za določen čas do konca leta 2018, z odpovednim rokom 2 mesecev, brez navajanja razlogov odpovedi.

Zakupna pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-8/2017

Datum:   18. 1. 2018   

Namera