Informativno povabilo bankam k sodelovanju

datum: 16.01.2018
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/2016, 38/2017, 55/2017 in 74/2017) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

 Pogoji, ki jih banke upoštevajo pri pripravi in oddaji informativne ponudbe za sodelovanje so naslednji:

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;

- krediti za investicije v kmetijstvu: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0. 

2. višina subvencije:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 87.000,00 evrov; 

- krediti za investicije v kmetijstvu: 15.000,00 evrov. 

3. odplačilna doba:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

a. za kredite za nakup premičnin (ne glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 50.000,00 evrov;

b. za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 37.000,00 evrov.

- krediti za investicije v kmetijstvu:

a. za kredite za nakup premičnin (ne glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 10.000,00 evrov;

b. za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 5.000,00 evrov.

4. moratorij na odplačevanje kredita:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: do 31. 12. 2018

- krediti za investicije v kmetijstvu: do 31. 12. 2018

5. rok za oddajo informativne ponudbe: 25. 1. 2018.

Informativna ponudba naj vsebuje:

1. višino obrestne mere po kateri je banka pripravljena sodelovati;

2. informativni izračun kreditne mase.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 36 59 116.

Banke naj informativno ponudbo pošljejo v roku iz četrte točke pogojev v zaprti kuverti s pripisom »informativna ponudba za sodelovanje« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Občina Ajdovščina

Informativno povabilo bankam