Odločba o ukinitvi javnega dobrega v k. o. Lokavec

datum: 05.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Lokavec, na delu parcele, ki ni v splošni rabi.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra - k. o. Lokavec