Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika pacientov v svetu zavoda Lekarna Ajdovščina

datum: 10.11.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika pacientov v svetu zavoda Lekarna Ajdovščina.

 Občinski svet Občine Ajdovščina je sprejel Odlok o ustanoviti javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (Uradni list RS, št. 56/2017), v katerem je na novo določena sestava sveta zavoda.

Svet zavoda sestavlja 12 članov: 6 predstavnikov ustanoviteljic, 4 predstavniki  zaposlenih, 1 predstavnik pacientov in 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavnika pacientov imenuje tista ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod sedež, na podlagi izvedenega javnega poziva. Občina Ajdovščina tako objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje predstavnika pacientov.

Rok za posredovanje kandidatov za imenovanje predstavnika pacientov v svet zavoda Lekarne Ajdovščina je torek, 21. 11. 2017. Predloge se posreduje na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Prejete predloge kandidatov bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ter predlog sklepa o imenovanju posredovala v sprejem Občinskemu svetu Občine Ajdovščina.

Predlog kandidatov se lahko poda na obrazcu. K predlogu je potrebno priložiti soglasje predlaganega kandidata.

Datum: 9. 11. 2017

DIREKTORICA

Mojca REMŠKAR PLANINC, s.r.

Javni poziv 

Obrazci:

Obrazec kandidatura (word) 

Obrazec kandidatura (pdf)

Obrazec soglasje kandidata (word) 

Obrazec soglasje kandidata (pdf)