Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za 1/4 prostora v Palah

datum: 24.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za 1/4 prostora v Palah.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina odda  z metodo neposredne pogodbe v najem interesentu, registriranem za namene izvajanja športne dejavnosti,  1/4 prostora v skrajni južni garaži bivše vojašnice Pale, v izmeri cca 60 m2, kot je označeno na skici.

2.    Prostor je v slabem stanju in primeren le za skladiščenje opreme ali drugih predmetov. Prev tako je potrebno te predmete zaščititi pred morebitnim puščanjem strehe.

3.    Prostor, ki ni fizično ločen, se uporablja v delu, ki je določen s tem sklepom in bo točno naveden v najemni pogodbi.

4.    Uporabniki se obvezujejo, da bodo najeto nepremičnino uporabljali izključno za skladiščenje pomožnega materiala in opreme namenjene izvajanju dejavnosti za katero so registrirani. Druge dejavnosti v prostoru ne smejo opravljati.

5.    Najemno razmerje se sklepa za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja. Občina lahko odpove najem z odpovednim rokom 3. mesecev, če bo potrebovala prostor za druge namene.

6.    Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe po poteku 15 dni od objave namere za neposredno sklenitev pogodbe.

 

Številka: 3528-29/2011-20     

Datum:  24.10.2017

ŽUPAN                                                                                                               

Tadej BEOČANIN l.r.

Namera