Namera za sklenitev neposredne pogodbe za brezplačno uporabo

datum: 13.10.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za brezplačno uporabo.

 Na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 s spremembami in dopolnitvami) in 2. odstavka 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 35/2011 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila, objave, razpisi/ Druge javne objave, objavlja

N A M E R O za sklenitev neposredne pogodbe za brezplačno uporabo

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno pogodbo o oddaji v brezplačno uporabo za projektor EPSON pro 72, katerega ocenjena vrednost je 400 EUR.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim uporabnikom po preteku 15 – dnevnega roka od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Številka: 3528-27/2016

Datum: 13.10.2017

Župan

Tadej Beočanin

Namera