Javno naročilo: Ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje

datum: 11.10.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje.

 Javno naročilo Ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje je objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN008775/2017, dne 11. 10. 2017. 

Rok za oddajo ponudb je do 9. 11. 2017 do 9. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 24. 10. 2017 do 12. ure. 

Dokumentacija JN - ureditev fizioterapije in zdravstvene vzgoje 

Popis del 

Projektna dokumentacija 

Obrazec ESPD

Popravek vzorca pogodbe z dne 20. 10. 2017

Naročnik objavlja popravek popisov, zaradi česar je prestavljen rok za oddajo ponudb na 13. 11. 2017 do 9. ure, kot izhaja iz objave na portalu javnih naročil JN008775/2017-K02. Popravek se nanaša na popravek formule za izračun seštevka vrednosti E3. vodovni material in E7. prestavitev JR in zaščita EE vodov v poglavju 5. Elektro instalacije.

Popravek popisa

Naročnik zamika rok za oddajo ponudb na 13. 11. 2017 do 11. ure, odpiranje ponudb pa na 13. 11.2017 na 11.30, kot izhaja iz objavljenega popravka na portalu javnih naročil.