Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Batuje

datum: 02.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Batuje, na delu rekonstruirane državne ceste, z namenom vzpostavitve pravnega prometa - Občina Ajdovščina bo zemljišče, po katerem poteka regionalna cesta, prenesla na državo Slovenijo.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Batuje