Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Vipavski Križ 8

datum: 15.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Vipavski Križ 8.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem prostor v izmeri cca 35,00 m2 na naslovu Vipavski Križ 8, 5270 Ajdovščina (Dom krajanov Vipavski Križ).

Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas in z odpovednim rokom 3 mesece, najemnina pa se bo obračunala skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).

Rok za prijavo interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere.

 

Župan

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-16/2017

Datum:  15. 9. 2017

Namera - Vipavski Križ 8