Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina

datum: 12.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, v k. o. Ajdovščina.

 Številka: 35024-64/2017

Datum: 12. 9. 2017 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnah v lasti občine, in sicer na:

parc. št. 1722, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 975, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 972, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 555, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 553, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 1721/2, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 549/1, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 1725, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 510/2, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 577/1 k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 594/3, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 604/1, k.o. 2392 Ajdovščina,

za gradnjo, obratovanje, vzdrževanje, upravljanje, popravilo, rekonstrukcijo in nadzor   distribucijskega omrežja zemeljskega plina, v širini 1,50 m levo in desno od osi plinovoda.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za čas obratovanja plinovodne infrastrukture v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo