Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina

datum: 08.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina.

Številka: 35024-64/2017-2

Datum: 8. 9. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 1722 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 210,68 m in širini 1,00 m s pripadajočimi jaški J1- 1,8 x 1,3 m, J3 - 1,4 x 1,4 m, J4 -1,4 x 1,4m, J5-1,4 x 1,4m, J6-1,8 x 1,8m, J7-1,8 x 1,3m in J1         1,8x1,3m

na parceli št. 972 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 26,75 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom J8- 1,4 x 1,4 m

na parceli št. 975 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 30,5 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom J9- 1,8 x 1,8 m

na parceli št. 985 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 21,55 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom J2- 1,4 x 1,4 m

na parceli št. 481/2 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 7,52 m in širini 1,00 m

na parceli št. 480 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 44,02 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom J10- 1,4 x 1,4 m

na parceli št. 555 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 182,01 m in širini 1,00 m s pripadajočimi jaški J12- 1,8 x 1,3 m, J20 - 1,8 x 1,3 m, J21 -1,8 x 1,3m, J22-1,8 x 1,3m, J27-1,2 x 1,2m

na parceli št. 553 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 23,14 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom J17- 1,4 x 1,4 m

na parceli št. 1721/2 k.o. 2392 Ajdovščina:

- služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 90,24 m in širini 1,00 m s pripadajočimi jaški J14- 1,4 x 1,4 m, J15 - 1,8 x 1,3 m, J16 -1,8 x 1,3m,

na parceli št. 1725 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 167,70 m in širini 1,00 m s pripadajočimi jaški J18- 1,4 x 1,4 m, J19 - 1,4 x 1,4 m, J31 -1,2 x 1,2m, J28-1,4 x 1,4m, J29-1,8 x 1,8m, J32-1,4 x 1,4m, J33-1,2 x 1,2m

na parceli št. 594/3 k.o. 2392 Ajdovščina:

-        služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 88,90 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom J30- 1,4 x 1,4 m

na parceli št. 604/1 k.o. 2392 Ajdovščina:

- služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 82,30 m in širini 1,00 m s pripadajočimi jaški J23- 1,8 x 1,8 m, J24 - 1,4 x 1,4 m, J25 -1,2 x 1,2m, J26 - 1,4 x 1,4 m

kot je vse prikazano na skicah v rdeči, modri in zeleni barvi, za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Tadej Beočanin,

župan  

Namera z grafično prilogo