Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 06.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014 in 58/2016), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda DRUŠTVU MOST-UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE v neodplačno uporabo zainteresiranemu uporabniku kletne in pritlične prostore v objektu Cesta 5. maja 14 oz. Gregorčičeva 21.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

  

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-27/2016

Datum:    6. 9. 2017

Namera