Naročnik GOLEA, Nova Gorica, objavlja javno naročilo: Projektna dokumentacija za vrtec - energetska sanacija in prenova bivše stavbe 1 OŠ D. Lokarja v Ajdovščini

datum: 03.08.2017
kategorija: Javna naročila

Naročnik GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Projektna dokumentacija za vrtec - energetska sanacija in prenova bivše stavbe 1 OŠ D. Lokarja v Ajdovščini«.

logo

Javno naročilo "Projektna dokumentacija za vrtec - energetska sanacija in prenova bivše stavbe  1 OŠ D. Lokarja v Ajdovščini", sfinancirano iz programa Obzorje 2020, je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007299/2017-W01, z dne 3. 8. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 31. 8. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 17. 8. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Lokacijska informacija

IDP

Situacija - arhitektura

Situacija - pritličje

Situacija - nadstropje

Situacija - prerezi

Dokumentacija iz izvedenega natečaja

Dokumentacija JN - word