Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Lokavec

datum: 14.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Lokavec, za potrebe graditve, postavitve in obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

 Številka: 35024-51/2017-4

Datum: 14. 6.2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 2934 k.o. Lokavec:

-       služnostna pravica za graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture - vkop cevi  2 x fi 50 v dolžini 40 metrov in dveh jaškov fi 60;

-       dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;

-       odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja,

kot je vse prikazano na skici v zeleni barvi, za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v korist služnostnega upravičenca oziroma vsakokratnega upravljalca  predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo