Javno naročilo: Kanalizacija in vodovod Male Žablje, vodovod Črniče

datum: 06.06.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Kanalizacija in vodovod Male Žablje, vodovod Črniče«.

Javno naročilo "Kanalizacija in vodovod Male Žablje, vodovod Črniče" je objavljeno na portalu javnih naročil pod objavo JN005696/2017-B01 z dne 6. 6. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 3. 7. 2017 do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 22. 6. 2017 do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popis Male Žablje

Popis Črniče

Situacija Male Žablje 1

Situacija Male Žablje 2

Situacija Male Žablje 3

Situacija Črniče

ESPD

 Naročnik objavlja popravek vzorca pogodbe - objava pod JN005696/2017-K02

Popravek vzorca pogodbe

Obrazci