Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dol - Otlica

datum: 31.05.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra na parceli, ki je bila v večjem delu cesta, po parcelaciji pa del te površine ne predstavlja več ceste, ki bi bila v splošni rabi, temveč je dovozna pot do stanovanjske hiše, v izključni rabi stanovalcev.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dol - Otlica