Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev površine za pešce in kolesarje do Lokavca

datum: 26.04.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za ureditev površine za pešce in kolesarje do Lokavca«.

Javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za ureditev površine za pešce in kolesarje do Lokavca« je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN004324/2017-W01, objavljeno 26. 4. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 17. 5. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 10. 5. 2017, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Projektna naloga 

Lokacijska informacija 

Parcele 

Situacija 1 

Situacija 2

Situacija 3

Situacija 4

Situacija 5

Parcele terra

Obrazci v wordu

 Ponudnike obveščamo, da je naročnik spremenil referenčne pogoje in zahteve, kot izhaja iz objavljenega popravka. Zaradi tega je spremenil tudi rok za predložitev ponudb in za odpiranje prejetih ponudb ter za postavljanje vprašanj, kot izhaja iz objave1 direktna povezava JN004324/2017-K02 z dne 12. 5. 2017.

Sprememba dokumentacije